Rekisteriseloste ja sivuston käyttöehdot

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukaan
Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Verkkopalveluiden asiakasrekisterin pitäjänä toimii:

Vitabalans Oy
Varastokatu 8
13500 Hämeenlinna
www.vitabalans.fi
Y-tunnus: 0398964-3

Yhteystiedot: registers@vitabalans.com

2. Rekisteriasiat
Vitabalans Oy vastaa seitsemän arkipäivän kuluessa rekisteröintiä koskeviin ongelmiin ja palautteisiin.

3. Rekisterin nimi
Vitabalans Oy:n verkkomarkkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan sekä rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää Vitabalans Oy:n myynti- tai markkinointitoimenpiteisiin liittyviin kilpailuihin tai arvontoihin osallistuvien tietoja. Tietoja voidaan käyttää kilpailun kulusta informointiin, voitosta ilmoittamiseen sekä tuotemarkkinointiin ja asiakasviestintään.

Rekisteri sisältää enintään seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot:

  • Yhteystiedot (nimi, osoite, sähköposti, puhelin)
  • Demografiatiedot (ikä, ammatti, työnantaja)
  • Kiinnostustiedot
  • Lupatiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Tietolähteenä ovat rekisteröidyn omasta ilmoittautumisesta Vitabalans Oy:n hallitsemalla verkkosivustolla antamat tiedot. Rekisteriä voidaan täydentää myös rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä,messuilla ja tapahtumissa kerätyistä yhteystiedoista, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille.

8. Tietojen poistaminen
Tietoja voidaan poistaa rekisteröidyn vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli henkilö väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Vitabalans Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu käyttäjäkohtaisilla tunnuksilla ja salasanoilla, palomuurilla sekä muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

10. Kielto-oikeus
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista. Tarkastus- tai korjauspyynnön voi tehdä ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

Sivuston käyttöehdot

Internet on avoin verkko, jota kaikki voivat käyttää. Palvelun käyttäjän ja Vitabalansin välinen tiedonvaihto Internetissä voi joutua myös muiden käsiin. Vitabalans noudattaa henkilökohtaisten tietojen käsittelyssä voimassa olevia tietosuojalakeja.

Kun käyttäjä vierailee tai kirjautuu Vitabalansin verkkopalveluuun, Vitabalans saa automaattisesti joitakin tietoja ja rekisteröi ne palvelimensa lokiin, mukaan lukien IP-osoitteen ja liikkumisen verkkosivustolla. Vitabalans voi käyttää näitä tietoja seuraaviin tarkoituksiin: tarjotakseen palvelun käyttäjälle häntä kiinnostavia tuotteita ja palveluita, ottaakseen yhteyttä ja tehdäkseen tutkimuksia ja raportteja.

Lisätietoa evästeistä

Käytämme verkkosivuillamme evästeitä eli cookieita. Eväste on käyttäjän tietokoneelle lähetettävä pieni tekstitiedosto, joka mahdollistaa sivuillamme usein vierailevien kävijöiden tunnistamisen. Evästeistä saatava tieto auttaa verkkosivujen ja verkkokaupan palvelun kehittämisessä ja helpottaa siellä asioimista. Tiedot ovat vain Vitabalans Oy:n käytössä. Evästetoiminnon voi kytkeä pois selaimen asetukset-valikosta.

Vitabalans voi käyttää Google Analytics -analyysipalvelua, Googlen AdWords markkinointia ja muita vastaavia palveluita. Käyttämällä Vitabalansin verkkosivustoa hyväksyt, että kyseiset palvelut käyttävät sivustovierailun aikana sinusta saamiaan tietoja yllämainittuihin tarkoituksiin.